Välkommen!

Nordlingarnas jullunch i Sydney är en tradition och ett måste för svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul! JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA är en svensk organisation i Sydney, Australien som anordnar denna jullunch för svensktalande män varje år. Genom att deltaga vid lunchen bidrar du till svenskhetens bevarande i Australien och får ett utmärkt tillfälle att knyta eller bibehålla värdefulla kontakter med andra svenskar. 

*** ÅRETS JULBLOT ÄR FULLBOKAT ***


Den 9:e December 2016 kl 12:30 är det dags för Nordlingarnas  
69:e ORDENSKAPITEL
Shangri-la Hotel, 176 Cumberland Street, The Rocks, Sydney

Jullunchen 2015 blev ett mycket lyckat spektakel med nästan 120 gäster som alla stämde in i snapsvisor och höll högljudda samtal - och somliga fick punch till sillen och snaps till efterrätten!


Allt spikat och klart för årets julblot och inbjudningar har nu skickas ut till de som varit med på tidigare luncher! För alla "nypåstigna" som vill komma med i år, vänligen gå in på gästlistan/intresseanmälan för att få en inbjudan.
 
"Ordens ändamål är att i sin mån utveckla och bevara svenska traditioner, seder och bruk, och ge till Sydney nyinflyttade svenskar möjlighet att träffa i staden bosatta ordensmedlemmar" (ordens §1)