Nordlingarnas ORDENSKAPITEL är en exklusiv tillställning endast för inbjudna svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul. 

§6. Till övrig medlem i ORDEN må intagas svensktalande person, som har så stark anknytning till Sverige att VIKINGARÅDET anser honom kvalificerad. 

§7. Medlem må efter VIKINGARÅDETS godkännande till ORDENSKAPITEL medföra i Sydney tillfälligt vistande svensktalande person. Sådan person benämnes snyltgäst. 

Inbjudan e-mailas till de dom som närvarat på tidigare julluncher eller registrerar sig via intresseanmälan samt att att du uppdaterar oss med din nya e-mailadress om du byter under året. 

Vikingarådet hanterar bara inbjudningar och anmälningar via vår hemsida (dock inte Facebook eller andra medier). Här nedan kan du registrera dig på gästlistan och få inbjudan med direktlänk för anmälan till framtida ORDENSKAPITEL.

Har du några frågor eller kommentarer så är du välkommen att maila admin@nordlingarna.org.au


- skriv ditt namn som du vill att det skall skrivas (t.ex.med svenska å ä ö) då vi skriver inbjudningar och namnbrickor baserat på detta