Välkommen!

Nordlingarnas jullunch i Sydney är en tradition och ett måste för svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul! JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA är en svensk organisation i Sydney, Australien som anordnar denna jullunch för svensktalande män varje år. Genom att deltaga vid lunchen bidrar du till svenskhetens bevarande i Australien och får ett utmärkt tillfälle att knyta eller bibehålla värdefulla kontakter med andra svenskar. 


Den 20:e december 2019 kl 12.30
Nordlingarnas 72:a ORDENSKAPITEL
Shangri-la Hotel, 176 Cumberland Street, The Rocks, Sydney

Förra årets lunch blev återigen en trevlig och lyckad lunch med runt 150 gäster. Inbjudningar har skickats ut till de som varit med på tidigare luncher. För "nypåstigna" som vill komma med nästa lunch, vänligen gå in på gästlistan/intresseanmälan för att få en inbjudan.
 
"Ordens ändamål är att i sin mån utveckla och bevara svenska traditioner, seder och bruk, och ge till Sydney nyinflyttade svenskar möjlighet att träffa i staden bosatta ordensmedlemmar" (ordens §1)