Välkommen!

Nordlingarnas jullunch i Sydney är en tradition och ett måste för svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul! JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA är en svensk organisation i Sydney, Australien som anordnar denna jullunch för svensktalande män varje år. Genom att deltaga vid lunchen bidrar du till svenskhetens bevarande i Australien och får ett utmärkt tillfälle att knyta eller bibehålla värdefulla kontakter med andra svenskar. 


Den 21:a december 2018 kl 12.30
Nordlingarnas 71:a ORDENSKAPITEL
Shangri-la Hotel, 176 Cumberland Street, The Rocks, Sydney

Jullunchen 2017 blev en mycket lyckad lunch med 147 gäster som alla stämde in i snapsvisor och höll högljudda samtal. Rekord med de högsta deltagarantalet för ett julblot under alla 70 år!Inbjudningar kommer skickas ut under oktober till de som varit med på tidigare luncher. För "nypåstigna" som vill komma med nästa lunch, vänligen gå in på gästlistan/intresseanmälan för att få en inbjudan.
 
"Ordens ändamål är att i sin mån utveckla och bevara svenska traditioner, seder och bruk, och ge till Sydney nyinflyttade svenskar möjlighet att träffa i staden bosatta ordensmedlemmar" (ordens §1)