Historia

Till jul 1948 samlades Jan Erik Nordling, Ingvar Knutzelius, Gustav Lindegren och Ivar Stenström, alla boende här i Sydney, till jullunch. Denna sammankomst blev en omedelbar succé och startade denna mångåriga traditionen. 

Jan Erik Nordling seglade som maskinist på det transatlantiska fartyget M/S Mirrabooka mellan Australien och USA under andra världskriget och blev så småningom en framgångsrik affärsman i Sydney. Han var utomordentlig gästfri och hjälpte många nyinflyttade svenskar, inte bara med råd utan också dåd i fråga om finanser. För sina insatser för svenskhetens befrämjande tilldelades Jan Erik Nordstjärneorden 1974.

På Jan Erik’s tid fanns inte internet eller facebook men han insåg redan då det sociala och kommersiella värdet av “networking”. När så Jan Erik insjuknade 1986, bildade Jan Anger, Harry Grevby, Anders Hillerström, Rolf Lindroth, Jan Frölich, och Lennart Strömland JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA, vilken ’sjösattes’ på Jan Eriks födelsedag 25 mars 1986. Senare det året gick Jan Erik bort - 72 år gammal.

I Jan Erik’s fotspår fortsätter JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA  att vara ett forum för “networking” och dessutom i betydligt trevligare omständigheter än dagens elektroniska umgängesformer. 

M/S Mirrabooka

Julblotsdorden Nordlingarna

Den första officiella jullunchen såsom "Nordlingarna" hölls den 18 December 1986. Då infördes ordens rättsnöre och medlemmarna blev inplacerade på olika däck och fick en titel beroende på antalet närvarotillfällen vid tidigare julluncher. En tradition som fortfarande vidmakthålles. Första inbjudan och rättesnöre till JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA


  

Snapsvisor

Enligt god svensk tradition sjungs det snapsvisor vid Nordlingarnas jullunch, precis som det alltid gjorts. Det välkända sånghäftet har varit med i många år för att bära traditionen vidare.

Det är möjligt att "köpa" en snapsvisa i vårt sånghäfte. Att vara en sponsor till Nordlingarna är inte bara en ära i bästa vikingased utan också ett utmärkt sätt att stödja kamratskapet bland Svenskar i Australien!