17:e December 2021

Nordlingarnas Julblot

Nordlingarnas 73:e ORDENSKAPITEL går av stapeln den 17:e december 2021 kl 12.30

Nordlingarnas jullunch i Sydney är en tradition och ett måste för svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul! JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA är en svensk organisation i Sydney, Australien som anordnar denna jullunch för svensktalande män varje år. Genom att deltaga vid lunchen bidrar du till svenskhetens bevarande i Australien och får ett utmärkt tillfälle att knyta eller bibehålla värdefulla kontakter med andra svenskar.

Förra årets lunch gick ju tyvärr i kvav då det här bedrövliga Corona eländet satte stopp för Julblotet. Två tappra gäng höll "Mini Julblot" och delade med sig kalasandet via Zoom men det stora flertalet av oss fick utebli.

Men, nu provar vi igen med att köra det 73:e lunchen. Vi hoppas verkligen att vi får sitta tätt ihop som vanligt, dela minnen, historier och luftpartiklar som inte tar kål på oss!

OBS - Vi kommer givetvis uppmärksamma och följa de lokala Corona-regler som gäller vid tidpunkten för lunchen.

Inbjudningar kommer skickas ut under oktober till alla som varit med eller fått inbjundan vid tidigare luncher. Om du aldrig blivit inbjuden och önskar få inbjudan, anmäl ditt intresse via länken nedan.

Ordens §1

"Ordens ändamål är att i sin mån utveckla och bevara svenska traditioner, seder och bruk, och ge till Sydney nyinflyttade svenskar möjlighet att träffa i staden bosatta ordensmedlemmar"

I den mån du är man och talar svenska - gå till intresseanmälan för att få inbjudan till framtida julluncher