18:e December 2020

Nordlingas Julblot

Nordlingarnas 73:e ORDENSKAPITEL 2020 inställt pga rådande Covid-19 restriktioner i Sydney

Nordlingarnas jullunch i Sydney är en tradition och ett måste för svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul! JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA är en svensk organisation i Sydney, Australien som anordnar denna jullunch för svensktalande män varje år. Genom att deltaga vid lunchen bidrar du till svenskhetens bevarande i Australien och får ett utmärkt tillfälle att knyta eller bibehålla värdefulla kontakter med andra svenskar.

Som befarat måste Vikingarådet nu meddela att årets Julblot på Shangri La helt enkelt inte går att genomföra. Visserligen har några Covid-regler ändrats lite men tyvärr blir det omöjligt att hålla ett Nordlings värdigt Julblot.

Nu ger ju Vikingar inte upp så lätt och det skall mer till för att bryta en 73-årig tradition. Vikingarådet kommer att träffas för lunch den 18:e december kl. 12.30 (Sydney tid) med Julblots traditioner och utensilier som vanligt. Med några Vikingaråds medlemmar tusentals sjömil öster och väster om Sydney, blir vi en liten besättning. Vi noterar att det finns fler entusiastiska Vikingar som planerar att träffas för liknande ”mini Julblot” och några kanske till och med planerar att höja stämman och ta ett järn i all enskildhet.

I gamla tider kommunicerade Vikingarna medels tut i luren men med elektricitet och annan märkvärdig teknik kan man ju nu både synas och höras över långa avstånd, ja till och med runt hela jordklotet.

Vi föreslår nu "virtual luncher" med Vikingarådets Julblot som koordinator. De flesta är nu väl bevandrade med om hur Zoom-möten funkar så att om du tänker anordna ett privat ”mini Julblot” vid samma tidpunkt då fixar vi en videolänk till dig så att du/ni kan ansluta till Vikingarådets Julblot.

OBS - uppmärksamma och följ de lokala Corona-regler som gäller där ni befinner er vid tidpunkten för ert julblot.

(Klicka på länken nedan bara om du avser anordna ett eget "mini julblot". Det kostar inget att ansluta sig via videolänk till Vikingarådets Julblot)

Ordens §1

"Ordens ändamål är att i sin mån utveckla och bevara svenska traditioner, seder och bruk, och ge till Sydney nyinflyttade svenskar möjlighet att träffa i staden bosatta ordensmedlemmar"

I den mån du är man och talar svenska - gå till intresseanmälan för att få inbjudan till framtida julluncher