9:e December 2022

Nordlingarnas Julblot

Nordlingarnas 74:e ORDENSKAPITEL går av stapeln den 9:e december 2022 kl 12.30

Nordlingarnas jullunch i Sydney är en tradition och ett måste för svensktalande män som bor i, eller besöker Sydney strax före jul! JULBLOTSORDEN NORDLINGARNA är en svensk organisation i Sydney, Australien som anordnar denna jullunch för svensktalande män varje år. Genom att deltaga vid lunchen bidrar du till svenskhetens bevarande i Australien och får ett utmärkt tillfälle att knyta eller bibehålla värdefulla kontakter med andra svenskar.

Det var en härlig lunch 2021, alla trivdes, och ingen ville gå hem. Somliga blev runda under fötterna när de i kvällsmörkret styrde stegen hem eller mot andra äventyr... Återigen en lyckad svensk jultradition här i Australien.

Nu kör vi igen med den 74:e lunchen. Vi hoppas verkligen att vi får sitta tätt ihop som vanligt, dela minnen, historier och luftpartiklar som inte tar kål på oss!

OBS - Vi kommer givetvis uppmärksamma och följa de lokala Corona-regler som gäller vid tidpunkten för lunchen.

Inbjudningar har skickats ut under oktober 2022 till alla som varit med eller fått inbjundan vid tidigare luncher. Om du aldrig blivit inbjuden och önskar få inbjudan, anmäl ditt intresse via länken nedan.

Ordens §1

"Ordens ändamål är att i sin mån utveckla och bevara svenska traditioner, seder och bruk, och ge till Sydney nyinflyttade svenskar möjlighet att träffa i staden bosatta ordensmedlemmar"

I den mån du är man och talar svenska - gå till intresseanmälan för att få inbjudan till framtida julluncher