Kontakta oss

Om du behöver kontakta någon av oss så maila!

Årets vikingaråd

(fr v. till h. på bilden)
Hans Adzersen, Figge Boksjö, Bo Ernfridsson, Jan Frölich, Anders Mangen (ordf), Johan Hedström, Mikael Dahlgren, Mikael Paltoft (+ ej i bild: Thomas Klockseth, Rune Robertson)