Nordlingara har goda kontakter med andra föreningar och organisationer som hjälper svenskar i Australien på ett eller annat sätt. Nordlingarna har inget politiskt, religiöst eller kommersiellt intresse och är därför oberoende som förening.

Nordlingarna är inte en vinstdrivande verksamhet och får ekonomisk hjälp från sponsorer som gör det möjligt att hålla jullunch priset till lägsta möjliga nivå. Under jullunchen finns det möjlighet att stödja Nordlingarna på olika sätt.

Nordlingarna har goda relationer med bl.a. dessa organisationerna:


Det finns givetvis fler som gör goda insatser för svenskheten och i den mån det finns direkta samband, så länkar vi dit.